Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Słoneczna Kraina powstała, by w trakcie organizowanych przez nią warsztatów przekazywać dzieciom pasję działania, radość zabawy i naukę, która w takich okolicznościach może być tylko przyjemnością.
Naszej pracy przyświecają idee propagowane przez wybitnego pedagoga Janusza Korczaka:

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak